Quantcast
The Space Company - Your Access To Space

För fastighetsägare

Vi skapar fastighetsvärde!

Kontakta oss

Genom smart konceptutveckling och uthyrning hjälper vi fastighetsägare och deras fastigheter att uppnå sin fulla potential.

Med vår breda marknadskännedom, kunskap om hyresgästers behov samt moderna arbetssätt skapar vi rätt förutsättningar för att bygga attraktivitet och kännedom om ert bestånd eller en specifik fastighet.

Vi gör allt från workshops och punktinsatser till längre konsultuppdrag.

Vi har erfarenhet och kunskap av att jobba med koncept- och fastighetsutveckling i vakanta fastigheter som står inför en omvandling. Vi hjälper er att ta fram en idé, koncept och varumärke. Självklart kan vi även utföra uthyrningen av de vi tillsammans skapat!

Har ni ett bestånd som står vakant eller en fastighet som är tom? hör av dig till oss för ett möte, vi hjälper er gärna med strategi och uthyrning.

Vi jobbar också med enstaka vakanser. Allt från de mindre till de större lokalerna. Vi gör även överlåtelser och andrahandsuthyrningar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss